Studenckie Koło Naukowe Pedagogów Kreatywnych funkcjonuje od 2013 r. Jego opiekunem jest dr Agnieszka Roguska. Skupia w swoich szeregach głównie studentów kierunku Pedagogika różnych specjalności. Koło prowadzi działania mające na celu wspieranie przyszłych nauczycieli odnośnie wyzwań współczesnej szkoły, nabywanie kompetencji komunikacyjnych i medialnych, organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi. Ponadto pragniemy nawiązać współpracę z wykładowcami, którzy w ramach dodatkowych zajęć realizowaliby tematykę wykraczającą poza program studiów, m. in. podczas wykładów otwartych. Tym samym Koło wpisuje się w realizację trzech misji Uczelni, czyli kształcenia, działalności naukowo-badawczej oraz kreowania wzajemnych relacji z otoczeniem, których efektem ma być upowszechnianie i popularyzacja wyników badań oraz ich wdrażanie.

Dotychczasowa aktywność obejmuje:

1. Uczestnictwo w przygotowaniu następujących monografii naukowych:


 • Media w edukacji. Obszary lokalności - różnorodność współczesności pod red. nauk. A. Roguskiej, Wydawca: Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży „Szansa”, Siedlce 2013, ss. 292.
 • Media w edukacji. Wymiar kulturowy i aksjologiczny pod red. nauk. A. Roguskiej, Wydawca: Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży „Szansa”, Siedlce 2013, ss. 304.
 • Within the sphere of inclusions issues. Polish and Ukrainian scientific experience exchange/W kręgu problematyki inkluzji. Wymiana doświadczeń naukowych polsko-ukraińskich/ У колі проблем інклюзії. Обмін польським та українським науковим досвідом (edited by) Alicja Antas-Jaszczuk, Sergiusz Nikitin, Agnieszka Roguska, Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego UPH w Siedlcach, Siedlce 2015, s. 139-149
 • Uniwersalizm i tradycja w kulturze. Aktualność kultury ludowej cz 3. Universalism and tradition in culture part 3, pod red. Roguskiej i M. Danielak-Chomać, Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego UPH w Siedlcach, Siedlce 2015, s. 19-65.
 • Roguska A., Antas-Jaszczuk A., (edit.) Transformations in cultural, social and educational activity. Challenges towards contemporary Europe (Przemiany w aktywności społeczno-kulturowej i opiekuńczo-wychowawczej. Wyzwania współczesnej Europy), Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce 2016, ss. 229, ISBN 978-83-64415-49-4

 • 2.Współpracę wraz z organizacją zajęć dla grupy studentów i pracowników Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Melitopolu (Ukraina) w dniach 23 luty-5 marca 2015 r.

  3.Czynny udział w konferencjach krajowych i zagranicznych wraz z publikacjami członków Koła.


  Udział członków Koła w XI międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji "Współczesna psychologia - w poglądach studentów", 13 maja 2016 roku w Brzeskim Uniwersytecie Państwowym im. Puszkina".

  * Sylwia Pietruszka, Agnieszka Roguska (opiekun naukowy), Portrety psychologiczne klientów sklepów z tanią odzieżą na przykładzie Polski, [w:] Психология сегодня: взгляд современного студента. Сборник материалов XI международной студенческой научно-практической конференции по психологии, Брест, 13 мая 2016 годаs, под общей редакцией И.В. Шматковой,  Брест 2016, s.  214-217.   Brześć (Białoruś) УДК 159.9   ББК 88

  https://repozytorium.uph.edu.pl/handle/11331/1047

  * Luiza Szklarczyk, Agnieszka Roguska (opiekun naukowy), Dziecko zaniedbane wychowawczo z rodziny wielokulturowej patologicznej na przykładzie indywidualnego przypadku, [w:] Психология сегодня: взгляд современного студента. Сборник материалов XI международной студенческой научно-практической конференции по психологии, Брест, 13 мая 2016 годаs, под общей редакцией И.В. Шматковой,  Брест 2016, s. 217-220   Brześć (Białoruś) УДК 159.9   ББК 88

  https://repozytorium.uph.edu.pl/handle/11331/1048

  * Karolina Kobylińska, Uwarunkowania rodzinne agresji wśród młodzieży gimnazjalnej, [w:] Психология сегодня: взгляд современного студента. Сборник материалов XI международной студенческой научно-практической конференции по психологии, Брест, 13 мая 2016 годаs, под общей редакцией И.В. Шматковой,  Брест 2016, s. 210-212   Brześć (Białoruś) УДК 159.9   ББК 88

  https://repozytorium.uph.edu.pl/handle/11331/1190

  http://hdl.handle.net/11331/1190

  * Izabela Lipińska, Studium indywidualnego przypadku osoby z fobią społeczną, [w:] Психология сегодня: взгляд современного студента. Сборник материалов XI международной студенческой научно-практической конференции по психологии, Брест, 13 мая 2016 годаs, под общей редакцией И.В. Шматковой,  Брест 2016, s. 212-214   Brześć (Białoruś) УДК 159.9   ББК 88

  https://repozytorium.uph.edu.pl/handle/11331/1189

  http://hdl.handle.net/11331/1189

  4. Wizyty studyjne połączona z mini warsztatami nauki i oceny umiejętności reporterskich w „Katolickim Radiu Podlasie” i „Tygodniku Siedleckim”.

  5. Zwiedzanie połączonego z uczeniem się „lokalnej ojczyzny” – pobyt m. in. w Liwie i Węgrowie.

  6. Przygotowanie i wystawienie wielu przedstawień dla dzieci ze żłobka, przedszkola, osób starszych.

  7. Organizację zajęć o charakterze edukacyjno-terapeutycznym dla osób z różnymi niepełnosprawnościami: „Gry i metody warsztatowe integracji grupy”, „Chusta KLANZY w procesie animacji”, „Kraty dialogowe i inne metody rozwijania kreatywności”.

  8. Udział w projektach: "Zagraniczna mobilność studentów pedagogiki Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego w Siedlcach" „Integracja ja i ty” nr 22649 i „Wesoła integracja” nr  23006 w Niwiskach;  „Misz&masz - Chłopska Szkoła Biznesu” nr  23199 w Żelkowie Kolonii i innych.

  9. W dniu 12.06.2017 r. przy współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym Pedagogów Kreatywnych odbyły się bezpłatne warsztaty na temat: Metody pracy z dziećmi o zburzonej komunikacji językowej w ramach projektu „Wyjątkowe dziecko w domu, w szkole i w społeczeństwie” współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Warsztaty prowadzone były przez terapeutów Fundacji „Żółty Latawiec”: Dorotę Kowalczyk – logopedę, oligofrenopedagoga i tłumacza języka migowego oraz Dariusza Sienkiewicza – logopedę, terapeutę zaburzeń komunikacji językowej. Szkolenie dotyczyło m.in. aspektów pedagogicznych związanych z autyzmem, echolalią, alternatywnymi sposobami komunikowania, zastosowania w terapii ideografii i daktylografii. Zajęcia opierały się na doświadczeniach terapeutów i konkretnych przykładach pracy z dziećmi. Warsztaty skierowane były do wszystkich studentów zainteresowanych powyższą problematyką, szczególnie z kierunku pedagogika i działających w Uczelni członków Kół Naukowych. Zainteresowanie zagadnieniem było ogromne. Gościliśmy również osoby spoza Uczelni. Po zakończeniu zajęć, każdy uczestnik otrzymał zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu. Tym samym Studenckie Koło Naukowe Pedagogów Kreatywnych kontynuuje cykl spotkań pt. „Konfrontacja teorii z praktyką”.


  Koło Pedagogów Kreatywnych jest otwarte na różnego rodzaju aktywności i pomysły studentów.

  Propozycje można zgłaszać pod adres e-mil: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.